Cong ty Co Phan Kinh Doanh Dia Oc HTP Group

"Công https://htpgroup.org/ Ty Cổ Phần Kinh Doanh Địa Ốc HTP Group chuyên lĩnh vực tư vấn & quảng bá dự án bất động sản Việt Nam

Thông tin liên hệ:

Website: https://htpgroup.org/

Facebook: https://www.facebook.com/htpgroup.org

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/htpgroup-htpgroup-58353620a/

Địa chỉ: 55 Lê Văn Huân, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3810 0909

Email: sales@htpgroup.org - htpgroup.org@gmail.com

#htpgroup #datnen #htp_group #dat_nen_dong_nai #datnentrangbom"